Het bestuur van de Vrienden van Valkenhof

Mr. ir. J.M. van Eck (Hans)
Voorzitter & secretaris

Drs. H.A.M. Arkesteijn (Harry)
Vice-voorzitter

G. Havinga (Geert)
Penningmeester


Beloningsbeleid

De bestuursleden doen hun werkzaamheden als vrijwilliger en ontvangen derhalve geen beloning.