Sparen voor een Tovertafel

Op 1 mei, in de Maria maand dus, start de Stichting Vrienden van Valkenhof een inzamelingactie voor een tovertafel in de huizen van Valkenhof.  Tovertafels zijn speel tafels die met name verstandelijk beperkte en demente mensen opnieuw vitaliteit geven. 

Een tovertafel brengt dementerenden plezier en vitaliteit
Zorgorganisatie  Valkenhof wil graag alles doen om dreigende passiviteit en daardoor versnelde aftakeling van m.n. demente cliënten  te voorkomen. Het blijkt dat het actief houden van hersenen en ook lichamelijke beweging de achteruitgang van mensen met dementie vertraagd. Lichaamsbeweging is essentieel voor een goede nachtrust, vermindert stress en depressieve gevoelens en zorgt voor een goede bloedcirculatie en soepele spieren. Bij stimulatie van de hersenactiviteit is het belangrijk dat mensen plezier hebben tijdens hun activiteiten en niet het gevoel hebben dat ze worden getest.

Stimulatie en interactie geeft opnieuw vitaliteit
We willen natuurlijk onze verstandelijk beperkte en demente medeburgers blijven begeleiden en stimuleren bij het op peil houden van hun kwaliteit van leven. Een Tovertafel is een speels product dat ouderen in de midden tot late fasen van dementie stimuleert in fysieke activiteit en sociale interactie met minimale begeleiding.
De Tovertafel doorbreekt apathie door op een speelse manier fysieke beweging en gesprekken onderling te stimuleren. Door middel van interactieve lichtprojecties op eettafels kunnen bewoners van zorginstellingen actief bezig zijn met elkaar en met het spel dat ze spelen. Patiënten  in verschillende stadia van dementie kunnen deelnemen, ieder op zijn of haar eigen niveau.
Omdat mensen met dementie daar vaak moeite mee hebben, ligt het initiatief altijd bij de Tovertafel. Die geeft regelmatig sensorische prikkels, zodat de aandacht steeds weer wordt teruggebracht naar het spel. Zo zijn er steeds nieuwe ervaringen die de ouderen verbindt. Maar ook is er volop ruimte voor waardevolle interacties met familieleden, mantelzorgers en zorgmedewerkers.

Valkenswaard spaart mee aan een tovertafel voor haar demente dorpsgenoten
Voor de immateriële kwaliteit van  het dagelijks leven in Valkenhof zijn geen subsidies meer beschikbaar. Laten we dus zelf maar zorgen dat onze dorpsgenoten in de Valkenhof huizen wel een plezierig en inspirerend leven zullen houden.  De Stichting Vrienden van Valkenhof heeft daarom het initiatief genomen voor de actie  “Spaar mee:  een tovertafel voor Valkenhof-bewoners”. U kunt ook meedoen en uw bijdrage storten op NL27RABO 0172 949 793 t.n.v. Vrienden van Valkenhof, vermeld daarbij “tovertafel”

Achtergrond en onderzoek
De Active Cues Tovertafel is ontwikkeld door ir. Hester Anderiesen tijdens haar promotieonderzoek aan de Technische Universiteit Delft en de Vrije Universiteit Amsterdam. Sinds 2010 doet zij onderzoek naar de zorgomgeving en de fysieke (in)activiteit van ouderen met dementie. Ook deed zij onderzoek naar ontwikkelingsmethoden van spellen specifiek voor deze groep. Samen met ouderen in de midden tot late fasen van dementie ontwikkelde Hester de Tovertafel, aansluitend bij hun wensen en die van hun directe (zorg)omgeving.  De volgende wetenschappers zijn ook betrokken bij de ontwikkeling van de Tovertafel: prof. dr. ir. Richard Goossens (TUDelft); prof. dr. Erik Scherder (VU Amsterdam); dr. ir. Marieke Sonneveld (TUDelft); dr. Valentijn Visch (TUDelft); dr. Laura Eggermont (VU Amsterdam).

<< Ga terug naar de vorige pagina